Վարդան Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռ (գանգատ թիվ 13610/12)

Դիմումատուն բերման է ենթարկվել և մեղադրվել թմրանյութերի մաքսանենգության փորձ կատարելու մեջ: Նրա խափանման միջոց կալանքը երկարացվել է մի քանի անգամ, այդ թվում ՝ 2011 թ. հոկտեմբերի և դեկտեմբերի ամիսներին՝ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումներով: Դիմումատուն անհաջող բողոքարկել է այդ որոշումները: Նա պնդել է, որ այդ որոշումներում իր մեղավորության վերաբերյալ հայտարարությունները խախտել են անմեղության կանխավարկածը. հարց, որը դիտարկվել և հստակեցվել է վերաքննիչ դատարանի կողմից: 2012 թ. մարտին առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Ֆ.֊ի կայացված որոշմամբ Դիմումատուն դատավարության ընթացքում մնաց կալանքի տակ, և ազատ արձակման դիմումը մերժվեց 2013 թ. փետրվարին: 2013 թ. օգոստոսին ընդհանուր իրավասության դատարանը, որը բաղկացած էր մեկ դատավորի կազմից ի դեմս դատավոր Ֆ.֊ի Կազմից, մեղավոր ճանաչեց դիմողին և դատապարտեց ազատազրկման:
Ընդհանուր իրավասության դատարանը 2012 թվականի մարտ ամսվա իր որոշման մեջ պարզապես անփոփոխ էր թողել նախաքննության փուլում դիմումատուի նկատմամբ կիրառված կալանքը ՝ առանց որևէ պատճառաբանության կամ որևէ ժամկետ սահմանելու նրա շարունակվող կալանքի համար: Դա ստիպեց դիմումատուին անորոշության մեջ լինել այդ օրվանից հետո նրա կալանքի հիմքերի և տևողության վերաբերյալ: 2013 թվականի փետրվարի վերջին որոշումը, որն ընդունվել է դիմումատուի ազատ արձակման դիմումի հիման վրա, չէր պարունակում որևէ կոնկրետ պատճառ, որը կարող էր արդարացնել դիմումատուի կալանքը և, ընդ որում, ընդունվել էր 2012 թվականի մարտի որոշումից գրեթե մեկ տարի անց: Հետևաբար, այն չէր կարող հանդիսանալ նախորդ որոշման թերությունները շտկող ակտ:
Այսպիսով Դատարանը միաձայն որոշեց, որ տեղի է ունեցել 5 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետի խախտում `կապված ներքին դատարանների կողմից դիմումատուի նկատմամբ խափանման միջոց կալանքի համապատասխան և բավարար պատճառներ չներկայացնելու հետ. և 5 -րդ հոդվածի 4 -րդ հոդվածի խախտում այն ​​առումով, որ 2012 թ. նա ազատազրկման է ենթարկվել՝ զենքերիհավասարության սկզբունքի խախտմամբ։

Հոդված 41 ՝ 5,200 եվրո ոչ նյութական վնասի համար:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213610/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210404%22]}