ՌԴԿ խորհրդի անդամը ելույթ է ունեցել ռազմավարական դատավարություններ թեմայով սեմինարի ժամանակ, որը Ղրղզստանից Եվրոպայի Խորհուրդ ուսումնական այցի մաս էր կազմում

2015թվականի հուլիսի 10-ին Տաթևիկ Մատինյանը որպես Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետ մասնակցել է Եվրոպայի Խորհուրդի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը և կիսելով իր փորձը մասնակիցների հետ ներկայացրել է շնորհանդես, ինչպես նաև պատասխանել է մասնակիցների հարցերին: Միջոցառումը կազմակերպված էր Ղրղզստանից Ստրասբուրգ ժամանած հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար: Սեմինարի վերնագիրն էր ռազմավարական դատավարությունները, այն տեղի է ունեցել 2015թ. հուլիսի 8-10-ը Ստրասբուրգում, Ֆրանսիա:

Սեմինարը ընթացքում Տաթևիկ Մատինյանը ներկայացրեց ռազմավարական դատավարությունների պլանավորման և իրականացման տեսությունը, որը ուղեկցվում էր ՌԴԿ փորձագետների կողմից իրականացված դատավարությունների և գործերի ներկայացմամբ: Շնորհանդեսին հետևող հարց ու պատասխանի ժամանակ նա նաև կիսվեց իր մասնագիտական հմտությւոններով ու փորձով առ այն, թե ինչպես ռազմավարական դատավարությունները դարձնել մարդու իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ գործիք:

Վենետիկի հանձնաժողովի կեղմից տարածված մամլո հաղորդագրության համաձայն, Ղրղզստանի հասարակական, ակադմեիկ ու տեղեկատվական ոլորտների ներկայացուցիչները այս դասընթացի միջոցով հնարավորություն ստացալ ուսումնասիրել եվրոպական մի շարք երկրների ռազմավարական դատավարություններ իրականացնելու փորձը, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտական կարծիքներ գրելու գործառույթին:

Այցի շրջանակներում, մասնակիցները այցելեցին Եվրոպայի Խորհուրդ և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ինչը նպաստում է, որպեսի մասնակիցներն առավել ուշի ոււշով հետևեն Վենետիկի հանձնաժողովի, Պառլամենտական ասամբլեայի, ՄԻԵԴ դատավորների և ԵԽ գործունեությանը:

http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2043