Խաչատուրովն ընդդեմ Հայաստանի վճիռ(գանգատ թիվ 59687/17)

Դիմումատուն, ով ազգությամբ հայ է, Հայաստանի իշխանությունների կողմից հանձնվել է Ռուսաստանին, որտեղ նրա դեմ քրեական գործ էր հարուցվել՝ կաշառք ստանալու փորձի համար: Դիմումատուն ներպետական ատյաններում անհաջող կերպով վիճարկել էլ արտահանձնման որոշումը, որը վերջնական  էր դարձել 2017 թ. նոյեմբերի 30 -ին: Հիմք ընդունելով Մարդու իրավունքների եվրոպական Կոնվենցիայի 2 -րդ և 3 -րդ հոդվածների վրա ՝ դիմումատուն պնդել էր, որ իր առողջական վիճակը հնարավորություն չի դարձնում նրա ոչ օդային, ոչ ցամաքային փոխադրման համար:

Սույն գործի առանցքային խնդիրն այն էր, թե արդյոք ծանր հիվանդ դիմումատուի արտահանձնման նպատակով փոխանցումը կարող էր ինքնին հանգեցնել ՄԻԵԿ 3 -րդ հոդվածին խախտման: Թեև անհատի տեղափոխումը, որի առողջական վիճակը առանձնապես վատ էր, ինքնին կարող է հանգեցնել նման ռիսկի: Այնուամենայնիվ, փոխադրման ազդեցության գնահատումը պահանջում էր անհատի բժշկական վիճակի առանձին դեպքի գնահատում, ինչպես նաև այն հատուկ բժշկական ռիսկերը, որոնց վրա հիմնվում և հիմնավորվում էին հատուկ բժշկական ապացույցները `տվյալ փոխանցման պայմանների լույսի ներքո: Այս գնահատումը պետք է կատարվեր տվյալ պահին որոշակի ժամանակահատվածում անձի առողջական վիճակի հետ կապված, հաշվի առնելով, որ որոշակի պահի հիմնավորված կոնկրետ ռիսկերը, կախված այն բանից, թե դրանք ժամանակավոր են, թե մշտական ​​բնույթ կրող, կարող են վերացվել ժամանակի ընթացքում ՝ հաշվի առնելով այդ անձի առողջական վիճակի զարգացումները:

Դատարանը եզրակացրեց, որ Կոնվենցիայի 3 -րդ հոդվածի խախտում կլինի, եթե դիմումատուն հանձնվի Ռուսաստանին, եթե Հայաստանի իշխանությունները չգնահատեն իր տեղափոխման ընթացքում իր առջև ծառացած ռիսկը `հաշվի առնելով առողջական վիճակի մասին տեղեկությունները:

Դատարանը միաձայն վճռել է, որ Կոնվենցիայի 3 -րդ հոդվածի խախտում կլինի, եթե դիմումատուին Ռուսաստանին հանձնելու որոշումը կյանքի կոչվի, եթե Հայաստանի իշխանություններն այդ դրույթի համաձայն չգնահատեն վերջինիս տեղափոխման ընթացքում նրա առջև ծառացած ռիսկը՝ նրա առողջական վիճակի մասին տեղեկությունների հիման վրա։

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210469%22]}