Այսօր ՄԻԵԴ֊ն կայացրեց Բարսեղյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճիռ

Հարգելի՛ հայրենակիցներ,

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ՌԴԿ հիմնադիր Էդմոն Մարուքյանի կողմից 2009թ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան (ՄԻԵԴ) ներկայացված հայցը՝ Լ. Բարսեղյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության բավարարվել է։

Եվրոպական դատարանը, մասնավորապես, հանգել է այն եզրակացության, որ գործով հայցվոր Լևոն Բարսեղյանի խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքն անօրինական է սահմանափակվել, երբ 2008թ. մարտի 2-ին նրան ոստիկանությունը թույլ չի տվել խաղաղ հավաք անցկացնել Գյումրիում՝ այն պարագայում, երբ արտակարգ դրությունը հայտարարված է եղել միայն մայրաքաղաքում։ Ընդ որում, Եվրոպական դատարանը հանգել է այն եզրակացության, որ ոստիկանության, ինչպես նաև ՀՀ վարչական դատարանի կողմից Լ. Բարսեղյանի նկատմամբ կիրառված միջոցներն անհամաչափ են եղել. որևէ ապացույց չի ներկայացվել առ այն, որ Լ. Բարսեղյանը դիտավորություն է ունեցել Գյումրիում անցկացնել չարտոնված հանրահավաք (ցույց)։

Եվրոպական դատարանի 2021թ. սեպտեմբերի 21-ի որոշմամբ (գանգատ No. 17804/09)՝ պետությունը պետք է ՄԻԵԴ ակտը վերջնական դառնալու պահից 3 ամսվա ընթացքում 1.500 եվրո վճարի Լ. Բարսեղյանին՝ որպես Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքների խախտմամբ պատճառված ոչ նյութական վնասի դիմաց փոխհատուցում։

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20BARSEGHYAN%20v.%20ARMENIA\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-211814%22]}