ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգի արդյունքների հաշվետվության շնորհանդես

Սույն թվականի մայիսի 29-ին տեղի ունեցավ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության և ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ  «Ռազմավարական դատավարությունների կենտրոն» ԻՀԿ-ի կողմից իրականացված «ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի (ԽԿԿ) առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգ» ծրագրի շրջանակներում պատրաստված հաշվետվության շնորհանդեսը: Շնորհանդեսի  նպատակն էր ներկայացնել ծրագրի ընթացքում իրականացված մոնիթորինգի և հետազոտությունների արդյունքները հաշվետվության տեսքով` այդպիսով հասարկության ուշադրությունը գրավելով պետության կողմից ստանձնված …