Category Archives: Մեր մասին

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» (ՌԴԿ) Իրավապաշտպան Հասարակական Կազմարպությունը, ոչ առևտրային, ոչ կառավարական, անկախ կազմակերպություն է, որը «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: ՌԴԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում:

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն իրավապաշտպան փաստաբանների, իրավաբան մասնագետների և մարդու իրավունքների պաշտպանությունով զբաղվող մարդկանց կամավոր միավորում է, որոնք ընդունում են «ՌԴԿ» ԻՀԿ-ի կողմից որդեգրած արժեքները և պատրաստ են իրենց ներուժն ու ջանքերը կամավոր ներդնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կազմակերպության որդեգրած արժեքների տարածման միջոցով իրագործել կազմակերպության առաքելությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով` աջակցել Հայաստանում իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական համակարգի ձևավորմանը: Կազմակերպության խնդիրներն են` Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը, Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով. նպաստել արդարադատության … Continue reading

Posted in Նպատակ և խնդիրներ | Comments Off on Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ո՞վ ենք մենք

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» (ՌԴԿ) Իրավապաշտպան Հասարակական Կազմարպությունը, ոչ առևտրային, ոչ կառավարական, անկախ կազմակերպություն է, որը «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: ՌԴԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի … Continue reading

Posted in Մեր մասին | Comments Off on Ո՞վ ենք մենք

Խորհուրդ

Խ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ որհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ Խորհուրդ

Posted in Խորհուրդ | Tagged | Comments Off on Խորհուրդ

Նպատակ և խնդիրներ

Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ և խնդիրներ Նպատակ … Continue reading

Posted in Նպատակ և խնդիրներ | Comments Off on Նպատակ և խնդիրներ

Ինչ է ռազմավարական դատավարությունը

Ռազմավարական դատավարությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս հատուկ ընտրված գործերը դատարաններում վիճարկելով` զգալիորեն բարեփոխել օրենսդրությունը, պրակտիկան կամ բարձրացնել հանրային իրազեկման մակարդակը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ռազմավարական գործի հիմնական նպատակը կոնկրետ անձի բողոքի ներկայացումն է դատական ատյաններում, այնուամենայնիվ, այն նաև … Continue reading

Posted in Ինչ է ռազմավարական դատավարությունը | Comments Off on Ինչ է ռազմավարական դատավարությունը