«Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով»

Ֆինանսավորող կառույց` ԱՄՆ Դեսպանատան Հանրային Կապերի Բաժին Ծրագրի ղեկավար`Էդմոն Մարուքյան Ծրագրի տևողությունը` Սեպտեմբերի 15, 2011- Փետրվարի 14, 2012 Դրամաշնորհի չափը` 4,179.00 ԱՄՆ դոլար   «Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն 2011 թվականի սեպտեմբերից իրականացնում է «Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանից Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկվող դիմումների քանակի մեծացմանը և …

ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգ

Ֆինանսավորող կառույց` Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ հայաստանյան ներկայացուցչություն Ծրագրի ղեկավար` Նաիրա Խաչատրյան Ծրագրի տևողությունը` Նոյեմբեր 1, 2011 — Ապրիլ 30, 2012 Դրամաշնորհի չափը` 2.700.000 ՀՀ դրամ «Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն (ՌԴԿ ԻՀԿ) 2011թ.-ի նոյեմբերի 1-ից իրականացնում է «ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգ» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է բացահայտել, թե որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում …

Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով` աջակցել Հայաստանում իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական համակարգի ձևավորմանը: Կազմակերպության խնդիրներն են` Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը, Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով. նպաստել արդարադատության համակարգի կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմների ստեղծմանը և գործող իրավապաշտպան ինստիտուտների …

Հիմնական արժեքները

Առաքելության իրականացման ընթացքում իր գործունեությունը ծավալելիս ՌԴԿԻՀԿ-ն առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով` Սկզբունքայնություն Դրսևորվում է կազմակերպության կողմից որդեգրած գաղափարներին նվիրվելու և հավատարիմ մնալու մեջ: Արդարություն Կայանում է չվնասելու սկզբունքով առաջնորդվելու և ազնվաբար գործելու մեջ: Հետևողականություն Ենթադրում է տրամաբանական ու փոխկապակցված գործողությունների շարք կազմակերպության բոլոր նախաձեռնություններում: Ժողովրդավարություն Ժողովրդավարությունը հանդիսանում է ինչպես կազմակերպության գործունեության սկզբունք, այնպես էլ հինմական …