«Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով»

Ֆինանսավորող կառույց` ԱՄՆ Դեսպանատան Հանրային Կապերի Բաժին

Ծրագրի ղեկավար`Էդմոն Մարուքյան

Ծրագրի տևողությունը` Սեպտեմբերի 15, 2011- Փետրվարի 14, 2012

Դրամաշնորհի չափը` 4,179.00 ԱՄՆ դոլար

 

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն 2011 թվականի սեպտեմբերից իրականացնում է «Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանից Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկվող դիմումների քանակի մեծացմանը և որակի բարձրացմանը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կազմակերպել Լոռու մարզում գործող 35 փաստաբանների և իրավաբանների համար դասընթացների շարք «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպայի Խորհրդի շրջանակներում- Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան», «Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու ընթացակարգը», «Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դիմումաձևի լրացում» թեմաներով: Ծրագիրը ներառում է նաև անհատական իրավաբանական խորհրդատվություն, մասնագիտական քնարկումների կազմակերպում, իրավաբանական գրադարանի ստեղծում, «Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ կից փաստաբանների համար ռեսուրս կենտրոնի հիմնադրում:

ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգ

Ֆինանսավորող կառույց` Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ հայաստանյան ներկայացուցչություն

Ծրագրի ղեկավար` Նաիրա Խաչատրյան

Ծրագրի տևողությունը` Նոյեմբեր 1, 2011 – Ապրիլ 30, 2012

Դրամաշնորհի չափը` 2.700.000 ՀՀ դրամ

 

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն (ՌԴԿ ԻՀԿ) 2011թ.-ի նոյեմբերի 1-ից իրականացնում է «ՀՀ կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների իրականացման մոնիթորինգ» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է բացահայտել, թե որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում «Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին» եվրոպական  կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, հասարակության ուշադրությունը հրավիրել քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմների ակտիվ իրականացման կարևորությանը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի առաջարկությունների և ՀՀ Կառավարության պատասխանների համադրում և վերլուծություն, ՀՀ համապատասխան մարմիններից տեղեկատվության հավաքագրում: Ծրագրի ավարտին կհրապարակվի ՀՀ կառավարության կողմից Եվրոպական խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցների պատասխաններում նշված բարեփոխումների իրականացման արդյունավետության վերաբերյալ հետազոտությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով` աջակցել Հայաստանում իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական համակարգի ձևավորմանը:

Կազմակերպության խնդիրներն են`

 • Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով.
  • նպաստել արդարադատության համակարգի կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմների ստեղծմանը և գործող իրավապաշտպան ինստիտուտների կայացմանը,
  • հետևողականորեն կիրառել Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպերը ազգային դատարաններում,
  • զարգացնել և կայացնել փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանն ու խաղաղության կայացմանը Կովկասյան տարածաշրջանում,
 • Նպաստել փաստաբանի մասնագիտության նկատմամաբ հարգանքի ձևավորմանը,
 • Նպաստել իրավաբանական կրթության որակի բարձրացմանը,
 • Նպաստել իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հասարակական արդյունավետ միջոցների զարգացմանը,
 • Նպաստել երիտասարդության շրջանում իրավագիտակցության
 • Բարձրացմանն ու իրավապաշտպանական մտածողության տարածմանը,
 • Ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով բարձրացնել երիտասարդության իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը,
 • Նպաստել մարդու իրավունքների կրթության զարգացմանը,
 • Հիմնել ռազմավարական դատավարությունների կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ գրականությամբ հագեցած գրադարան,
 • Նպաստել անվճար իրավաբանական օգնության մշակույթի տարածմանը,
 • Իրավաբանների ակտիվացման միջոցով իրականացնել շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Մասնակցել ազգային և միջազգային իրավապաշտպանական ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Կապեր հաստատել տարածաշրջանային և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ՝ նպաստելով Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամագրմանն այդ կառույցներին,
 • Իրավական քաղաքականության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ,
 • Կազմակերպել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • Իրականացնել դատավարության մոնիթորինգ,
 • Պատրաստել և դատարաններ ներկայացնել Amicus Curie:

Հիմնական արժեքները

Առաքելության իրականացման ընթացքում իր գործունեությունը ծավալելիս ՌԴԿԻՀԿ-ն առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով`

Սկզբունքայնություն

Դրսևորվում է կազմակերպության կողմից որդեգրած գաղափարներին նվիրվելու և հավատարիմ մնալու մեջ:

Արդարություն

Կայանում է չվնասելու սկզբունքով առաջնորդվելու և ազնվաբար գործելու մեջ:

Հետևողականություն

Ենթադրում է տրամաբանական ու փոխկապակցված գործողությունների շարք կազմակերպության բոլոր նախաձեռնություններում:

Ժողովրդավարություն

Ժողովրդավարությունը հանդիսանում է ինչպես կազմակերպության գործունեության սկզբունք, այնպես էլ հինմական արժեք, որով այն առաջնորդվում է: Որպես արժեք` կազմակերպությունը կարևորում է ժողովրդավարության զարգացումը Հայաստանում և դրան նպաստող ինստիտուտների հզորացումը: Որպես գործունեության սկզբունք` կարևորում է բազմակարծությունը և հարգում խոսքի ազատությունը:

Մասնակցայնություն

Մասնակցայնությունը անդամության, շահառուների, շահագրգիռ կողմերի ակտիվ մասնակցության ապահովումն է ինչպես որոշումների կայացմանը, այնպես էլ դրանց իրականացմանը:

Թափանցիկություն

Թափանցիկությունը կազմակերպության բաց լինելն է հասարակության առջև: ՌԴԿ ԻՀԿ-ն որդեգրել է թափանցիկության սկզբունքը` բոլոր տիպի գործունեության և իրականացվող ծրագրերի համար: