«Քաղաքացիական մասնակցություն ՀՀ Սահմանադրության նախագծմանը» ծրագիր

Ֆինանսավորող կառույց` ԱՄՆ Դեսպանատան Հանրային Կապերի Բաժին
Ծրագրի ղեկավար`Անի Դերձյան
Ծրագրի տևողությունը` Օգոստոս 1 – Նոյեմբեր 30, 2014
Դրամաշնորհի չափը` 4,140.00 ԱՄՆ դոլար

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն «Լոռու Մարզի Երիտասարդ Տնտեսագետների Ասոցիացիա» ՀԿ հետ համատեղ 2014 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին իրականացրել է «Քաղաքացիական մասնակցություն ՀՀ Սահմանադրության նախագծմանը» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն էր Սահմանադրության հայեցակարգի քննարկումների միջոցով խթանել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ՀՀ Սահմանադրության նախագծի կազման աշխատանքներին` փորձագետներից և շահագրգիռ կողմերից հավաքագրեկով կոնկրետ առաջարկություններ և դիտարկումներ: Առանցքային էր նաև այն հանգամանքը, որ խթանվի ոչ մայրաքաղաքային քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին:

Ծրագրի շրջանակում մասնավորապես նախատեսվում էր իրականացնել հետևյալ գործողությունները.
֊ Պատրաստել հեռուստահաղորդում տեղական հեռուստաալիլքներից մեկով, որի նպատակն է հասարակության լայն շերտերին տեղեկացնել Սահմանադրության Հայեցակարգի վերաբերյալ,
֊ Իրականացնել 4 կլոր սեղան քննարկումներ Լոռու մարզում գործունեության ծավալող 1. Ակտիվ երիտասարդների, 2. ԱՄՆ ծրագրերի շրջանավարտների, 3. ՀԿ ներկայացուցիչների և 4. Փաստաբանների հետ, որի նպատակն է ներկայացնել արդի մոտեցումների Սահմանադրության հայեցակարգի վերաբերյալ և հավաքագրել վերջիններից առաջարկությունները կապված Սահմանադրության նախածի հետ:
֊ Կազմել փորձագիտական խումբ, ովքեր կամփոփեն և մասնագիտական որակ կհաղորդեն ծրագրի շահառուներից հավաքագրված առաջարկություններին անդրադառնալով Սահմանադրության հայեցակարգի յուրաքանչյուր գլխին:
֊ Նախապատրաստված առաջարկությունների փաթեթեը ներկայացնել ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին: