Ֆինանսավորող կառույց` ԱՄՆ Դեսպանատան Հանրային Կապերի Բաժին
Ծրագրի ղեկավար`Անի Դերձյան
Ծրագրի տևողությունը` Օգոստոս 1 – Նոյեմբեր 30, 2014
Դրամաշնորհի չափը` 4,140.00 ԱՄՆ դոլար

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն «Լոռու Մարզի Երիտասարդ Տնտեսագետների Ասոցիացիա» ՀԿ հետ համատեղ 2014 թվականի օգոստոսից իրականացնում է «Քաղաքացիական մասնակցություն ՀՀ Սահմանադրության նախագծմանը» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է Սահմանադրության հայեցակարգի քննարկումների միջոցով խթանել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ՀՀ Սահմանադրության նախագծի կազման աշխատանքներին` փորձագետներից և շահագրգիռ կողմերից հավաքագրեկով կոնկրետ առաջարկություններ և դիտարկումներ: Առանցքային է նաև այն հանգամանքը, որ խթանվի ոչ մայրաքաղաքային քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին:

Ծրագրի շրջանակում մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

  • Պատրաստել հեռուստահաղորդում տեղական հեռուստաալիլքներից մեկով, որի նպատակն է հասարակության լայն շերտերին տեղեկացնել Սահմանադրության Հայեցակարգի վերաբերյալ,
  • Իրականացնել 4 կլոր սեղան քննարկումներ Լոռու մարզում գործունեության ծավալող 1. Ակտիվ երիտասարդների, 2. ԱՄՆ ծրագրերի շրջանավարտների, 3. ՀԿ ներկայացուցիչների և 4. Փաստաբանների հետ, որի նպատակն է ներկայացնել արդի մոտեցումների Սահմանադրության հայեցակարգի վերաբերյալ և հավաքագրել վերջիններից առաջարկությունները կապված Սահմանադրության նախածի հետ:
  • Կազմել փորձագիտական խումբ, ովքեր կամփոփեն և մասնագիտական որակ կհաղորդեն ծրագրի շահառուներից հավաքագրված առաջարկություններին անդրադառնալով Սահմանադրության հայեցակարգի յուրաքանչյուր գլխին:
  • Նախապատրաստված առաջարկությունների փաթեթեը կներկայացվի ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին: