Monthly Archives: November 2012

ՄԻԿԵՑ (Մարդու իրավունքների կրթության երիտասարդական ցանց) «Ատելության խոսք» դասընթաց 2012

«Հակադարձել ատելությանը – սովորել պաշտպանել մարդու իրավունքները առցանց» դասընթացը տեղի ունեցավ 2012 թ.-ի նոյեմբերի 19-25-ին` Եվրոպական երիտասարդական կենտրոնում` Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում:  Այն կազմակերպվել էր Մարդու իրավունքների կրթության երիտասարդական ցանցի, Ժողովրդավարական քաղաքացիության և մասնակցության վարչության և Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդական բաժնի համատեղությամբ: … Continue reading

Posted in Նորություններ | Comments Off on ՄԻԿԵՑ (Մարդու իրավունքների կրթության երիտասարդական ցանց) «Ատելության խոսք» դասընթաց 2012