Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով` աջակցել Հայաստանում իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական համակարգի ձևավորմանը:

Կազմակերպության խնդիրներն են`

 • Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով.
  • նպաստել արդարադատության համակարգի կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմների ստեղծմանը և գործող իրավապաշտպան ինստիտուտների կայացմանը,
  • հետևողականորեն կիրառել Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպերը ազգային դատարաններում,
  • զարգացնել և կայացնել փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանն ու խաղաղության կայացմանը Կովկասյան տարածաշրջանում,
 • Նպաստել փաստաբանի մասնագիտության նկատմամաբ հարգանքի ձևավորմանը,
 • Նպաստել իրավաբանական կրթության որակի բարձրացմանը,
 • Նպաստել իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հասարակական արդյունավետ միջոցների զարգացմանը,
 • Նպաստել երիտասարդության շրջանում իրավագիտակցության
 • Բարձրացմանն ու իրավապաշտպանական մտածողության տարածմանը,
 • Ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով բարձրացնել երիտասարդության իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը,
 • Նպաստել մարդու իրավունքների կրթության զարգացմանը,
 • Հիմնել ռազմավարական դատավարությունների կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ գրականությամբ հագեցած գրադարան,
 • Նպաստել անվճար իրավաբանական օգնության մշակույթի տարածմանը,
 • Իրավաբանների ակտիվացման միջոցով իրականացնել շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Մասնակցել ազգային և միջազգային իրավապաշտպանական ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Կապեր հաստատել տարածաշրջանային և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ՝ նպաստելով Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամագրմանն այդ կառույցներին,
 • Իրավական քաղաքականության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ,
 • Կազմակերպել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • Իրականացնել դատավարության մոնիթորինգ,
 • Պատրաստել և դատարաններ ներկայացնել Amicus Curie:

«Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով» դասընթացի մաս 1

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն 2011 թվականի նոյեմբերի 26-27-ն իրականացրեց երկօրյա դասընթաց «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպայի Խորհրդի շրջանակներում- Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան» խորագրով, որը կազմակերպված էր Լոռու մարզի փաստաբանների, պրակտիկ իրավաբանների և ԲՈՒՀ-երի իրավաբանական բարձր կուրսերի ուսանողների համար: Այն կազմակերպված էր «Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գործերի աջակցություն կրթության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանաության հանրային կապերի բաժնի և USAAA-ի կողմից:

Դասընթացի նպատակն էր խորացնել Լոռու մարզում գործող փաստաբանների և իրավաբանների գիտելիքները` Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի և Մարդու Իրավունքների և Հիմնարար Ազատությունների Պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվեցիայի վերաբերյալ: Լոռու մարզի 24 փաստաբաններ և իրավաբաններ հնարավորություն ունեցան կիսել իրենց փորձը և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական մեխանիզմների վերաբերյալ, քննարկումներ ծավալելով կոնկրետ գործերի շուրջ:

Դասընթացի ընթացքում նաև ցուցադրվեց Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի մասին պատմող ֆիլմ: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության մասնագետները գործնական աջակցություն են ցուցաբերելու փաստաբանների կողմից ազգային դատարաններում վարած գործերը նախապատրաստելու և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացնելու նպատակով:

Հիմնական արժեքները

Առաքելության իրականացման ընթացքում իր գործունեությունը ծավալելիս ՌԴԿԻՀԿ-ն առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով`

Սկզբունքայնություն

Դրսևորվում է կազմակերպության կողմից որդեգրած գաղափարներին նվիրվելու և հավատարիմ մնալու մեջ:

Արդարություն

Կայանում է չվնասելու սկզբունքով առաջնորդվելու և ազնվաբար գործելու մեջ:

Հետևողականություն

Ենթադրում է տրամաբանական ու փոխկապակցված գործողությունների շարք կազմակերպության բոլոր նախաձեռնություններում:

Ժողովրդավարություն

Ժողովրդավարությունը հանդիսանում է ինչպես կազմակերպության գործունեության սկզբունք, այնպես էլ հինմական արժեք, որով այն առաջնորդվում է: Որպես արժեք` կազմակերպությունը կարևորում է ժողովրդավարության զարգացումը Հայաստանում և դրան նպաստող ինստիտուտների հզորացումը: Որպես գործունեության սկզբունք` կարևորում է բազմակարծությունը և հարգում խոսքի ազատությունը:

Մասնակցայնություն

Մասնակցայնությունը անդամության, շահառուների, շահագրգիռ կողմերի ակտիվ մասնակցության ապահովումն է ինչպես որոշումների կայացմանը, այնպես էլ դրանց իրականացմանը:

Թափանցիկություն

Թափանցիկությունը կազմակերպության բաց լինելն է հասարակության առջև: ՌԴԿ ԻՀԿ-ն որդեգրել է թափանցիկության սկզբունքը` բոլոր տիպի գործունեության և իրականացվող ծրագրերի համար: